Özel Sektör Proje Arıtma Teknolojileri

Profoks Nedir?

Profoks enerjilendirilmiş oksijen gazıdır. Enerjilendirilmiş oksijen, oksijenin tek molekülde 4 ve üstü oksijen atomu içeren allotroplarıdır. Dünyamızdaki oluşum yeri stratosfer tabakasıdır. Havaya sahip olduğu mavi rengi veren moleküllerdir. Görevi, havamızı iç ve dış kirleticilere karşı korumak, dezenfekte etmek ve havada oksijen tutmaktır. Kararsız bileşiklerdir, belirli bir yarılanma süresi sonunda enerjilerini yitirip tekrar nötr oksijen moleküllerine dönüşürler. Oksidasyon özellikleri yoktur. Organik ve İnorganik bileşikler üzerinde parçalayıcı etkiye sahip olmasına karşın metal ve plastik türevi yüzeylerde paslandırıcı ve aşındırı özellik göstermezler.  Profoks teknolojisi %100 yerli bilgi ve sermaye ile üretilmiştir. Profoks uygulanan tüm ortamlarda dezenfeksiyon etkisine sahiptir. Havada yapılan uygulamada havanın temas ettiği yüzeylerde mikrobiyolojik yükü azaltır küf oluşumunu önler. İçme suyu, çevresel sular, foseptik, çöp sızıntı suyu ve kanlı su ile yapılan tüm çalışmalarda tam dezenfeksiyon sağlanmıştır. Evsel atık su arıtma tesisinde ve foseptik karışan çevresel sularda yapılan çalışmalarda hiçbir kimyasal ve biyolojik arıtma prosesi kullanmadan sadece PROFOKS ve filtrasyon uygulamasıyla atık sular istenilen tablo değerlerinin altına başarı ile indirilmiştir. Kimyasal yerine sadece enerjilendirilmiş oksijen ve filtrasyon olarak ultra filtrasyon kullanılan çalışmalarda başka hiçbir kimyasal biyolojik ek katkı kullanılmadan “biyolojik arıtmanın” yerini alabileceği görülmüştür.

profoks1

Profoks Tesis Kurulum Avantajları

 • Kurulum maliyeti sıradan arıtma sistemlerine göre minimum %20 daha avantajlıdır.
 • İşletme giderleri diğer arıtma sistemlerine göre %50 ile %80 arası daha avantajlıdır.
 • Kapladığı alan bakımından diğer arıtmalara oranla %80 daha az yer kaplar.
 • Etrafa kötü koku yaymaz havadaki mikrobiyolojik yükü arttırmaz.
 • Diğer arıtma sistemlerine göre personel ihtiyacı çok düşüktür.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından en az risk içeren arıtma sistemidir.
profoks2
profoks3

Profoks Uygulama Alanları

 • Atık ve çevresel su arıtması
 • Foseptik atıksuyunun kirletici giderimi
 • Petrol tanklarından, silolardan, kuyulardan ve boru hatlarından elde edilen yıkama atık suyundan kostik kazanımı ve bu suyun bertaraf edilmesi
 • Bor proses suyunun profoks ile arıtılması
 • Profoks uygulaması ile hava kalitesi artırımı
 • Profoks uygulaması ile koku giderimi

 

Ayrıntılı bilgi için Profoks Tanıtım Broşürüne tıklayınız.