TSE EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

« TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi », her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte öne çıkan en önemli unsurlardan birisi olarak uygulanması zorunlu olan « TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi » eğitim ve altyapı kurulumu, Enerji Verimliliği açısından gerçekleştirilecek çalışmalarda verimlilik potansiyeli ve sonuçlarının raporlanabilmesi adına önemlidir. Enerji Verimliliği Kanunları ve Yönetmelikleri gereği bu sistemin kurulması 2023 yılına kadar zorunludur.

Enerji Yönetimi ve İzleme Sistemi