Isı Merkezlerinde Atık Isı Kazanımı Ekonomizer Uygulaması

Isı Geri Kazanım Sistemi

İşletmelerde birçok uygulamalar sonucunda atık ısı meydana gelir ve bu atık ısının atmosfere atılmadan önce işletmer de faydalı amaçlar için kullanılması ile önemli miktarlarda enerji ve para tasarrufu sağlanabilir. Örnek olarak kazanlardan baca yoluyla atılmak istenen baca gazının sıcaklığı, ekonomizer adı verilen sistemle faydalı hale getirilerek kullanılması ile bir ısı geri kazanım sistemi gerçekleştirilebilir.

Ekonomizer tanım olarak; her hangi bir ısı kazanının duman gazı sıcaklığını düşürerek düşük sıcaklıktaki bu ısıyı geri kazanan ve yakıttan ekstra tasarruf sağlayan ısı değiştirici anlamına gelmektedir. Sıcak su kazanı ve kızgın yağ kazanı gibi bir çok diğer kazan tipinde de kullanılmakla birlikte, asıl yaygın olduğu alan buhar kazanlarıdır. Günümüzde özellikle büyük kapasiteli buhar kazanlarının vazgeçilmez ünitelerindendir.

Ekonomizerler ile enerji kazanımı, gerek maliyetlerin azaltılarak rekabet gücünün devamı, gerekse de emisyon salınımlarının azaltılarak çevre bilincinin sürdürülebilmesi açısından günümüzde çok kritik bir pozisyondadır. Ekonomizerler özellikle fosil enerjinin en fazla tüketildiği alan olan kazan uygulamalarında enerji geri kazanımı açısından önemli yere sahiptir. Burada önemli olan, atık enerjinin, yatırım maliyeti ve geri kazanım optimizasyonu açısından irdelenerek doğru yöntemin belirlenmesidir.

Kullanım Alanları

 • Kazan Besi Suyu veya Yakma Havası Isıtılması
 • Proses veya Isınma Suyu Üretimi
 • Kojenerasyon Bacalarında İlave Enerji Geri Kazanım

Hava fazlalık katsayısı ve yakıt türüne göre değişmekle birlikte, duman gazı sıcaklığındaki yaklaşık 21 derece düşüş toplam kazan veriminde ortalama 1% artış anlamına gelmektedir.

ekonomizer_1

 

Özellikleri & Avantajları

 • Eşsiz “Tear-Drop” Boru Profili ile Yüksek Isı Transfer Katsayısı
 • Maksimum Sistem Verimi
 • Minimum Basınç Düşümü
 • AISI 316L Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon
 • Oransal Kontrol ile Değişken Yüklerde Yüksek Verim
 • Müşteriye Özel Tasarım
 • Entegre Kontrol ve Enerji İzleme Sistemi
 • Isı Geri Kazanım (Enerji) Performans Garantisi
 • Kompakt Tasarım ile Kolay Kurulum
 • Kısa Geri Ödeme Süresi