TS EN ISO 50001  Enerji Yönetim Sistemleri

«TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi», her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte öne çıkan en önemli unsurlardan birisi olarak uygulanması zorunlu olan «TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi» eğitim ve alt yapı kurulumu, Enerji Verimliliği açısından gerçekleştirilecek çalışmalarda verimlilik potansiyeli ve sonuçlarının raporlanabilmesi adına önemlidir. Enerji Verimliliği Kanunları ve Yönetmelikleri gereği bu sistemin kurulması 2023 yılına kadar zorunludur.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının, kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı Binalar ve  Fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 , birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.

 

 

Enerji İzleme Bir IoT ( Internet of Things ) Çözümüdür.

 DEOSDATA Dijital Enerji İzleme  ve Yönetim Sistemi  ile  Kompanzasyon Panolarının kontrollerinin yanı sıra, haberleşme  özelliği olan  (Modbus,RS 485 vb.),  bir çok sayaç ( su, doğalgaz, elektrik ) ve her marka analizör, soğuk oda kapıları ve kalorimetre kontrolleri de yapılabilmektedir.

Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Pano İzleme

 

Kompanzasyon Nedir?

Elektrik sistemlerinde, mıknatıslanma etkisi yaratan cihazlar ile enerji dönüşümü yapan cihazların, faz akımını geri kaydırmasından (reaktif güç oluşturmasından) dolayı, şebeke üzerinden yaratmış oldukları Reaktif Gücü dengeleme ve faz akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

 

Neden Uzaktan Enerji İzleme Gereklidir ?

Bir çok firma elektrik faturasını öderken reaktif ceza da ödediğinin farkında değildir. Kompanzasyon sistemi sürekli takip altında tutulmadığında çeşitli nedenlerle (arızalar, yeni yükler, yük dengesizliği, malzeme yıpranması vs.) sistemin dengesi bozulmakta ve firma reaktif ceza ödemek zorunda kalmaktadır. Uzaktan enerji izleme sistemi olmadığında reaktif ceza sınırının aşıldığı ancak fatura dönemlerinden sonra anlaşılmaktadır. Oysa uzaktan enerji izleme sistemi ile günlük hatta anlık değerleri takip etmek, oranlarda istenen değerlerden sapma olursa anında tespit etmek mümkündür.

Enerji Yönetim Modülü ADP üzerine takıldığı andan itibaren enerji akışı izlenerek analiz başlar, Enerji Yönetim Modülü, sistemi öğrenmeye başladıktan sonra işletmenin enerji karakterlerine göre Endüktif-Kapasitif oranları dengelemeye ve yönetmeye başlar. Enerji Yönetim Modülü modem üzerinden yaptığı işlemleri ve ölçümleri server’a gönderir. Server bu dataları yedekler, kullanıcı yönetim paneli üzerinden kontrolünü yapar, yönetir ve rapor çıkartabilir. Enerji Yönetim Modülü ceza sınırlarına yaklaşıldığında kullanıcıya ve izleme merkezine haber verebilir, böylece zamanın müdahele edilebilir. Birden çok işletmesi olan firmalara aynı ekranda enerji tüketim değerlerini ve pano içi şalt malzemelerinin güncel durumunu görebilir.

 

Elektrik Su Doğalgaz Sayaç Okuma Sistemleri

Enerji izleme yönetim sistemleri ile haberleşme özelliği olan(modbud,RS-485 vb.) birçok sayaç ve analizör uzaktan okunabilir, raporlanabilir, açma ve kapama yapılabilir.

 

Elektronik Sayaçlar

  • Su Sayaçları
  • Doğalgaz Sayaçları
  • Elektrik Sayaçları

Elektronik Haberleşmeli Modüller

  • Analizör ( Her marka ve tip )
  • Soğuk Oda Kapıları
  • Kalorimetre

 

Hizmetini sunduğumuz Enerji Yönetim Sistemimiz Sayaç, Röle, Enerji Analizörlerini Uzaktan Ethernet  veya GPRS Modem Aracılığı ile saatlik periyodlar halinde veya istenilen anda anlık veri şeklinde okuma yapabilen ve enerjiyi anlık olarak izleyebilen bir sistemdir.